Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » KLINISKA STUDIER » Kliniska studier i radiografi och strålbehandling » Klinisk nuklearmedicin

Klinisk nuklearmedicin

Utförandeplaner
Kod: RA14SM04
Namn: Klinisk nuklearmedicin
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 4    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Nuklearmedicin
Kursspecifika kompetenser: Studerande har förmåga att tillämpa teoretisk kunskap inom nuklearmedicin. Har färdighet att planera, utföra och utvärdera de vanligaste undersökningarna under handledning
Kan bemöta, vårda och handleda patienten helhetsmässigt
vid undersökningen. Har utvecklat förmågan till samarbete samt visar ansvar i sitt arbete. Har färdighet att självständigt förvärva nya kunskaper i nuklearmedicinsk radiografi.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen