Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » KLINISKA STUDIER » Kliniska studier i radiografi och strålbehandling » Klinisk radiografi 2

Klinisk radiografi 2

Utförandeplaner
Kod: RA14SM05
Namn: Klinisk radiografi 2
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 15    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Anatomi och fysiologi 1
Strålning i medicinsk användning 1
Radiografi 2
Kursspecifika kompetenser: Studerande har förmåga att planera, utföra och utvärdera undersökningar och åtgärder under handledning inom modaliteterna i kursen. Kan tillämpa teoretisk kunskap inom diagnostisk radiografi och har färdigheter att bemöta och vårda patienten och hans anhöriga. Har utvecklat förmåga till samarbete samt visar ansvar i sitt arbete med ökade krav på självständighet och initiativförmåga. Visar förmåga att självständigt förvärva nya kunskaper i diagnostisk radiografi.
Har tillräckliga teoretiska kunskaper att under handledning utföra kanylering och katetrisering.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar: Innehåll : nativundersökningar, orthopantomografi, genomlysningsundersökningar, mammografi och datortomografi


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen