Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » KLINISKA STUDIER » Kliniska studier i radiografi och strålbehandling » Klinisk radiografi 1

Klinisk radiografi 1

Utförandeplaner
Kod: RA14ST05
Namn: Klinisk radiografi 1
SP totalt: 11
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 11    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Radiografi 1
Strålsäkerhet 1
Kursspecifika kompetenser: Studerande har förmåga att planera, utföra och utvärdera de vanligaste nativundersökningarna under handledning. Har färdigheter att fungera som skötare vid ultraljudsundersökningar och biopsier, punktioner. Kan planera, utföra och utvärdera tand- och käkundersökningar. Tillämpar ett aseptiskt arbetssätt .Har grundläggande insikter i patientens helhetsvård och kan tillämpa teoretisk kunskap inom diagnostisk radiografi.
Förstår och arbetar i enlighet med principer för trygg och säker patientvård.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Radiografi och strålbehandling
Anmärkningar: Innehåll: nativundersökningar (skelett, thorax), ultraljud


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen