Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » KLINISKA STUDIER » Klinisk vård » Klinisk grundvård

Klinisk grundvård

Utförandeplaner
Kod: RA14VR05
Namn: Klinisk grundvård
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Klinisk grundvård
Kursspecifika kompetenser: Studerande har grunläggande insikter i kliniskt vårdarbete och kliniska vårdmetoder. Har färdighet att identifiera och tillgodose patintens behov av grundvård. Har förmåga att skapa en god patientrelation, kan fungera ansvarsfullt och engagerat i patientvården samt inse betydelsen av samarbete.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen