Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » KLINISKA STUDIER » Kliniska studier i radiografi och strålbehandling » Fördjupade kliniska studier

Fördjupade kliniska studier

Utförandeplaner
Kod: RA14AL04
Namn: Fördjupade kliniska studier
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper: Strålning i medicinska användning 1-3
Strålning i terapeutisk användning
Den biologiska människan
Klinisk vård och läkemedelsbehandling
Bemötande av människan i radiografikontext
Kursspecifika kompetenser: Studerande har fördjupade teoretiska kunskaper i valt fördjupningsområde och färdigheter att utnyttja dem i kliniskt arbete. Visar sig behärska självständigt planeringen, utförandet och utvärderingen av ofta förekommande undersökningarna och behandlingarna inom fördjupningen. Behärskar bemötandet, helhetsmässig vård och handledning av patienten.
Har god förmåga till samarbete samt visar ansvar i arbetet med ökat krav på självständighet och initiativförmåga. Har förmåga att självständigt förvärva nya kunskaper samt att även i nya situationer uppmärksamma, analysera, strukturera och lösa problem hörande till fördjupningsalternativet.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar: Alternativ- Alternative:
a) Angiografi- Angiography
b) Datortomografi- Computed tomography
c) Magnetresonanstomografi-Magnetic resonance imaging
d) Andra övriga modaliteter-/områden inom radiografi- Other modalities/ fields in radiography
e) Strålbehandling- Radiation therapy
f) Nuklearmedicin- Nuclearmedicin


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen