Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » TEORETISKA STUDIER » Alternativa fördjupade studier och branschutveckling » Kvalitetsutveckling och strålsäkerhet 2

Kvalitetsutveckling och strålsäkerhet 2

Utförandeplaner
Kod: RA14AL01
Namn: Kvalitetsutveckling och strålsäkerhet 2
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande har fördjupad kunskap om lagar, förordningar och direktiv gällande den medicinska användningen av strålning. Behärskar det strålhygieniska arbetet som den medicinska användningen av strålning förutsätter. Är förtrogen med utvecklings- och kvalitetsarbete inom radiografi och strålbehandling och inser deras roll för hållbar utveckling. Har kunskaper och färdigheter att utföra ett eget arbete/uppdrag i kvalitetsutveckling.
Kursspecifika kompetenser (fil): 6939_1.docx
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen