Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » KLINISKA STUDIER » Kliniska studier i radiografi och strålbehandling » Klinisk strålbehandling

Klinisk strålbehandling

Utförandeplaner
Kod: RA14TA02
Namn: Klinisk strålbehandling
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Onkologi och strålbehandling
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan tillämpa teoretisk kunskap inom strålbehandlingen och har färdighet att planera, förverkliga och utvärdera strålbehandlingar under handledning. Har förmåga och färdighet att bemöta, vårda och stöda cancerpatienten och
hans anhöriga. Har insikt om vårdkjedjans betydelse för cancerpatientens helhetsvård samt har utvecklat förmåga till samarbete samt visar ansvar i sitt arbete. Har förmåga att självständigt förvärva nya kunskaper i terapeutisk radiografi.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar: Strålbehandling (linjäraccelerator)


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen