Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » TEORETISKA STUDIER » Strålning i terapeutisk användning » Onkologi och strålbehandling

Onkologi och strålbehandling

Utförandeplaner
Kod: RA14TA01
Namn: Onkologi och strålbehandling
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Strålning i medicinsk användning 1&2
Den biologiska människan
Kursspecifika kompetenser: Studerande har grundläggande insikter i cancersjukdomar, epidemiologi och behandlingsmetoder. Känner till den onkologiska vårdens särdrag. Behärskar grundprinciperna för användandet av
strålbehandlingsapparatur och har goda kunskaper om strålbehandlingen som en behandlingsform av cancer. Väl förtrogen med betydelsen av trygg och säker patientvård.
Kursspecifika kompetenser (fil): 6937_1.docx
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan delvis vara finsk-och/eller engelskspråkig


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen