Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » KLINISKA STUDIER » Kliniska studier i radiografi och strålbehandling » Klinisk radiografi 3

Klinisk radiografi 3

Utförandeplaner
Kod: RA14SA02
Namn: Klinisk radiografi 3
SP totalt: 20
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 20    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Strålning i medicinsk användning 1&2
Radiografi 3
Läkemedelsbehandling och farnakologi
Kursspecifika kompetenser: Studerande har beredskap att tillämpa teoretisk kunskap i praktiken. Har förmåga att självständigt och som medlem i arbetsteam planera, utföra och utvärdera nativundersökningar, MRI- och angiografiundersökningar. Kan bemöta, vårda och handleda patienten helhetsmässigt vid undersökningar och inventioner och har mera säkerhet att vårda patienten som behöver akut vård. Förstår innebörden av säker och trygg patintevård till alla delar. Är förtrogen med vården på andra typer av avdelningar än sina egna. Kan tillämpa principerna för den hållbar utvecklingen i sitt arbete i alla dimensioner och har utvecklat förmåga till samarbete samt visar ansvar i sitt arbete med ökade krav på självständighet och initiativförmåga. Har förmåga att självständigt förvärva nya kunskaper i diagnostiska radiografins delområden.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar: Innehåll: MRI, angio och nativundersökningar, skuggpraktik på avdelningar med specialvård samt praktikumövningar med SIM-man. Reflektionsdagbok och seminarier.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen