Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » TEORETISKA STUDIER » Strålning i medicinsk användning 3 » Radiografi 3

Radiografi 3

Utförandeplaner
Kod: RA14SA01
Namn: Radiografi 3
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Strålning i medicinsk användning 1&2
Kursspecifika kompetenser: Studerande behärskar grundprinciperna för MRI - och angiografiapparatur och utensiler. Har insikt i undersökningsmetoderna och inventionerna. Har fördjupad kunskap i anatomi, projektionslära och strålhygien samt känner till radiologisk patologi. Har färdighet att vårda och handleda patienten helhetsmässigt vid undersökningar. Beaktar trygg och säker patientvård. Har förmåga att beakta principerna för hållbar utvecklingen i sitt arbete.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan delvis vara finsk- och/eller engelskspråkig


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen