Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » TEORETISKA STUDIER » Forskningsprocessen » Forskningsmetodik 2

Forskningsmetodik 2

Utförandeplaner
Kod: RA14FP03
Namn: Forskningsmetodik 2
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 4    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Forskningsmetodik 1
Kursspecifika kompetenser: Studerande har insikter i statistiska grundbegrepp och kvantitativ datainsamling och analys. Behärskar de vanligaste kvantitativa forkningsmetoderna och tolkningen av dessa.
Är förtrogen med olika metoder för kvalitativ datainsamling och dataanalys samt väl förtrogen med forskningsprocessen och behärskar dess olika faser. Har beredskap att självständigt och under handledning genomföra lärdomsprov.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen