Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » TEORETISKA STUDIER » Forskningsprocessen » Forskningsmetodik 1

Forskningsmetodik 1

Utförandeplaner
Kod: RA14FP01
Namn: Forskningsmetodik 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Introduktion till högskolestudier
Kursspecifika kompetenser: Studerande har grundläggande insikter i kunskapsteori och vetenskapsteori och kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i examensprocessen samt i projekt.
Har fördjupade kunskaper om litteratursökning och är väl förtrogen med skrivanvisningarna.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar: Svenska 1sp


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen