Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » TEORETISKA STUDIER » Klinisk vård och läkemedelsbehandling » Farmakologi

Farmakologi

Utförandeplaner
Kod: RA14KV03
Namn: Farmakologi
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 2    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande är förtrogen med begrepp och terminologi inom farmakologin och har kunskap farmakokinetik och farmakodynamik
samt med etiska aspekter och författningar som gäller vid läkemedelsbehandling. Har insikt i olika läkemedelsformer och
administreringssätt. Har kunskap om olika läkemedelsgrupper; känner till indikationer, interaktioner och de vanligaste biverkningarna samt kan observera och utvärdera läkemedlens effekt.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen