Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » TEORETISKA STUDIER » Klinisk vård och läkemedelsbehandling » Geriatrik och pediatrik

Geriatrik och pediatrik

Utförandeplaner
Kod: RA14KV02
Namn: Geriatrik och pediatrik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande har grundläggande insikter i problem och sjukdomar hos äldre och barn. Har förutsättningar att bemöta barn och ungdomar samt åldringar och förstår deras säregna behov.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen