Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » TEORETISKA STUDIER » Alternativa fördjupade studier och branschutveckling

Alternativa fördjupade studier och branschutveckling

Utförandeplaner
Kod: RA14AL
Namn: Alternativa fördjupade studier och branschutveckling
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 10    År 5:     
Förkunskaper: Strålning i medicinsk användning 1-3
Strålning i terapeutisk användning
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande har fördjupade kunskaper inom ett valbart fördjupningsområde och har förmåga att utföra kvalitetsutveckling inom egen bransch. Förstår ledarskapets och arbetskulturens betydelse. Studerande påvisar förmåga att slutföra sitt examensarbete och få lärdomsprovet slutfört.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen