Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

Valfri

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Valfri
SP totalt:
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande har förvärvat kunskaper som stöder henne/honom i den personliga utvecklingen och/eller yrkeskunnighet.
Specifik kompetens enligt vald kurs.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Radiografi och strålbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen