Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » TEORETISKA STUDIER » Strålning i terapeutisk användning

Strålning i terapeutisk användning

Utförandeplaner
Kod: RA14TA
Namn: Strålning i terapeutisk användning
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande har grundläggande insikter i cancersjukdomar, epidemiologi, vård och behandlingsmetoder. Studerande har beredskap planera, utföra och utvärdera strålbehandlingar under handledning samt förmågan att stöda och vårda cancerpatienten och dennes anhöriga.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen