Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » TEORETISKA STUDIER » Strålning i medicinsk användning 3

Strålning i medicinsk användning 3

Utförandeplaner
Kod: RA14SA
Namn: Strålning i medicinsk användning 3
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande har goda kunskaper och kan tillämpa teoretisk kunskap inom delområdena magnetresonanstomografi, angiografi och nativ. Kan planera, utföra och utvärdera självständigt och under handledning nativundersökningar samt de vanligaste angiografi- och magnetresonanstomografiundersökningarna. Får mera förståelse och kunskaper om vården utanför egen bransch. Behärskar patientvården och har fått mera säkerhet i akuta sjukdomsfall. Behärskar handledning av patienter och anhöriga. Har förmåga att självständigt förvärva nya kunskaper i diagnostisk radiografi samt visar initiativförmåga och ansvar.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar: I studiehelheten ingår praktik:
Klinisk radiografi 3
Mera uppgifter om den hittas under Praktik.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen