Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » TEORETISKA STUDIER » Forskningsprocessen

Forskningsprocessen

Utförandeplaner
Kod: RA14FP
Namn: Forskningsprocessen
SP totalt: 7
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3: 4    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande är förtrogen med och behärskar de olika faserna i forskningsprocessen. Har grundläggande insikter i kunskapsteori och vetenskapsteori. Behärskar de kvantitativa och statistiska grundbegreppen samt metoderna för kvalitativa och kvantitativa forskningar. Kan utifrån ett arbetslivsrelevant uppdrag integrera och tillämpa forskningsprocessens olika steg.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar: Svenska 1 sp, ingår i studiehelheten.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen