Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » TEORETISKA STUDIER » Klinisk vård och läkemedelsbehandling

Klinisk vård och läkemedelsbehandling

Utförandeplaner
Kod: RA14KV
Namn: Klinisk vård och läkemedelsbehandling
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 12    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande har grundläggande kunskaper om åldrandets inverkan på hälsa och funktionsförmåga samt geriatriska sjukdomar. Har grundläggande kunskaper om barnsjukvårdens särdrag. Har grundläggande kunskaper om de vanligaste inremedicinska och kirurgiska sjukdomarna och har grundläggande insikter i akutvårdens och intensivvårdens särdrag. Är medveten om sitt ansvar vid läkemedelsbehandling och behärskar läkemedelsräkningen.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen