Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » TEORETISKA STUDIER » Bemötande av människan i radiografikontext » Socialpsykologi och vårdpedagogik

Socialpsykologi och vårdpedagogik

Utförandeplaner
Kod: RA14MR02
Namn: Socialpsykologi och vårdpedagogik
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 4    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grunder i vård- och radiografiområdet
Klinisk radiografi 1
Kursspecifika kompetenser: Studerande känner till människans specifika särdrag för olika åldrar
och har beredskap att tillämpa kunskapen i patientcentrerat vårdarbete. Har grundläggande kunskaper om interaktion, samspel och samverkan i patientkontakten och i arbetsgemenskapen.
Har grundläggande kunskap om de centrala teorier om inlärning, undervisning och fostran som stöd för att kunna bemöta och vägleda patienten. Har förutsättningar att fungera i en handledande roll i patientvården.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Radiografi och strålbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen