Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » TEORETISKA STUDIER » Bemötande av människan i radiografikontext

Bemötande av människan i radiografikontext

Utförandeplaner
Kod: RA14MR
Namn: Bemötande av människan i radiografikontext
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 9    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande har grundläggande kunskaper i vårdvetenskap. Förstår etikens betydelse för individen och samhället och har förmåga att reflekterar över vårdens etik och värdegrund. Förstår människans specifika särdrag vid olika åldrar, har insikt i interaktionen människor emellan och förstår betydelsen samt har grundläggande beredskap att ge god handledning. Har utvecklat och berikat ordförrådet i finska och engelska så att de motsvarar kraven som yrkesverksamheten ställer.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar: I studiehelheten ingår
Finska 3sp
Engelska 3sp.
Mera uppgifter om dem hittas under Grundstudier.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen