Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » TEORETISKA STUDIER » Strålning i medicinsk användning 2 » Anatomi och fysiologi 3

Anatomi och fysiologi 3

Utförandeplaner
Kod: RA14SM03
Namn: Anatomi och fysiologi 3
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Anatomi och fysiologi 1-2
Kursspecifika kompetenser: Studerande har insikter i nervsystemet och sinnesorganrns uppbyggand och funktion samt i människan endokrina system och förökning.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen