Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » TEORETISKA STUDIER » Strålning i medicinsk användning 2 » Nuklearmedicin

Nuklearmedicin

Utförandeplaner
Kod: RA14SM02
Namn: Nuklearmedicin
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Introduktion till klinisk radiografivetenskap och strålbehandling
Kursspecifika kompetenser: Studerande har insikt i grundprinciperna för användandet av gammakamera och känner till andra avbildningsmetoder inom nuklearmedicin. Har kunskap om radioaktiva ämnen och radiofarmaka och grundläggande färdighet för att tryggt använda dessa. Känner till nuklearmedicinsk patologi. Har grundläggande beredskaper för att under handledning planera, utföra och utvärdera de vanligaste nuklearmedicinska undersökningarna. Kan vårda och handleda patienten helhetsmässigt vid undersökningen. Kan arbeta enligt hållbara utvceklingens principer inom nuklearmedicin.
Kursspecifika kompetenser (fil): 6827_1.docx
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan delvis vara finsk- och/eller engelskspråkig


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen