Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » TEORETISKA STUDIER » Strålning i medicinsk användning 2 » Radiografi 2

Radiografi 2

Utförandeplaner
Kod: RA14SM01
Namn: Radiografi 2
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Radiografi 1
Kursspecifika kompetenser: Studerande har grundläggande insikter om undersökningsmetoderna och inventionerna i genomlysning, mammografi och datortomografi. Har grundläggande färdigheter att under handledning planera och utföra de vanligaste genomlysnings- mammografi- och datortomografiundersökningarna. Förstår betydelsen av kontrastmedel och dess trygga användning samt första hjälp relaterad till dessa. Har förmåga att beakta principerna för hållbar utvecklingen i sitt arbete. Har fördjupad kunskap i anatomi och projektionslära och känner till de vanligaste patologiska fynden inom området.
Studerande har grundläggande kunskaper och färdigheter i iv-kanylering och katetrisering.
Kursspecifika kompetenser (fil): 6823_1.docx
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan delvis vara finsk- och/eller engelskspråkig


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen