Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » TEORETISKA STUDIER » Strålning i medicinsk användning 2

Strålning i medicinsk användning 2

Utförandeplaner
Kod: RA14SM
Namn: Strålning i medicinsk användning 2
SP totalt: 11
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 11    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Strålning i medicinsk användning 1
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande har insikter i nervsystemet och sinnesorganen samt endokrina systemet och förökningen. Studerande har goda kunskaper och kan tillämpa teoretisk kunskap inom radiografimodaliteterna för kursen. Har grundläggande färdigheter att planera, utföra och utvärdera självständigt och under handledning ortopantomografi-, genomlysnings-, mammografi-, ultraljuds- och datortomografiundersökningar och nuklearmedicinska undersökningar. Förstår grundprinciperna för användandet av apparaturen inom de olika modaliteterna. Förstå kontrastmedelsverkan och har beredskap att använda dessa på ett tryggt sätt. Har grundläggande färdigheter att utföra nuklearmedicinska undersökningar samt grundläggande insikter i användning av radiofarmaka och radioaktiva ämnen.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar: I studiehelheten ingår praktik:
Klinisk radiografi 2 15sp
Klinisk nuklearmedicin 4sp
Mera uppgifter om den hittas under Praktik.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen