Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » TEORETISKA STUDIER » Strålning i medicinsk användning 1 » Radiografi 1

Radiografi 1

Utförandeplaner
Kod: RA14ST04
Namn: Radiografi 1
SP totalt: 7
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 7    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Introduktion till klinisk radiografivetenskap och strålbehandling
Kursspecifika kompetenser: Studerande förstår funktionsprinciperna för röntgenrör och generatorerna, röntgenstrålningens uppkomst och har grundliga insikter i avbildningsteknik och användning av röntgenapparatur för nativundersökningar . Har fördjupad kunskap i människans anatomi. Kan beakta principerna för hållbar utvecklingen gällande strålning. Behärskar grundläggande projektionslära och kan grundprinciperna för att planera, utföra och utvärdera nativundersökningar. Har en grundläggande kunskap om patologiska fynd.
Studerande har grundläggande kunskper i ultraljudsteknik och är förtrogen med olika undersökningar; förberedelse, genomförande och eftervård.
Har goda insikter i olika typer av röntgenapparatur för undersökning av täder och käkar.
Kan tillämpa ett aseptiskt arbetssätt och har kunskap om smittosamma sjukdomar och isoleringsprinciper.
Studerande förstår vikten av gott patientbemötande och har grundläggande kunskaper i omvårdnadsteorier. Förstår principer för trygg och säker patientvård.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen