Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » TEORETISKA STUDIER » Strålning i medicinsk användning 1 » Strålsäkerhet 1

Strålsäkerhet 1

Utförandeplaner
Kod: RA14ST03
Namn: Strålsäkerhet 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Introduktion till klinisk radiografivetenskap och strålbehandling
Radiografi 1
Kursspecifika kompetenser: Att den studerande efter godkänd kurs känner till lagar, förordningar och direktiv gällande den medicinska användningen
av strålning. Förstår det strålhygieniska arbetet som den medicinska användningen av strålning förutsätter och kan arbeta enligt godkända principer inom området.
Kursspecifika kompetenser (fil): 6816_1.docx
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan delvis vara finsk- och/eller engelskspråkig


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen