Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » TEORETISKA STUDIER » Strålning i medicinsk användning 1 » Klinisk fysik

Klinisk fysik

Utförandeplaner
Kod: RA14ST01
Namn: Klinisk fysik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Introduktion till klinisk radiografivetenskap och strålbehandling
Kursspecifika kompetenser: Studerande förstår vad strålning är och hur den används inom den medicinska vården. Har sådana grundläggande kunskaper i fysik att han/hon förstår hur olika apparater inom radiografi och strålbehandling fungerar.
Kursspecifika kompetenser (fil): 6815_1.docx
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen