Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » TEORETISKA STUDIER » Strålning i medicinsk användning 1

Strålning i medicinsk användning 1

Utförandeplaner
Kod: RA14ST
Namn: Strålning i medicinsk användning 1
SP totalt: 16
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 16    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Introduktion till klinisk radiografivetenskap och strålbehandling
Anatomi och fyisologi 1
Strålbiologi
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande har goda insikter i människans anatomi samt i grundläggande nativavbilningsteknik och ultraljud. Har grundläggande färdigheter att planera och utföra de vanligaste röntgen- och ultraljudsundersökningarna. Har grundläggande kunskaper i strålfysik och biologi samt insikt i trygg användning av strålning i sjukvården. Förstår betydelsen av god helhetsvård och kan beakta patientens behov vid röntgenundersökningarna.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen