Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » TEORETISKA STUDIER » Biovetenskaper » Anatomi och fysiologi 1

Anatomi och fysiologi 1

Utförandeplaner
Kod: RA14BM01
Namn: Anatomi och fysiologi 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande har grundläggande insikter i människans stöd- och rörelseorgan. Blir förtrogen med människans cirkulationssystem och andning.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen