Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » TEORETISKA STUDIER » Biovetenskaper

Biovetenskaper

Utförandeplaner
Kod: RA14BM
Namn: Biovetenskaper
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 10    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande har grundläggande kunskaper i människans hud, stöd- och rörelseorgan, cirkulation, andning och matspjälkning och utsöndring. Har insikter om mikrogrupper, immunsystem och sjukdomsorsaker. Kan tillämpa ett aseptiskt arbetssätt.
Förstår strålningens växelverkan med materia och har kunskap om hur strålningen inverkar på människan samt strålkänsligheten hos olika vävnader.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen