Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » TEORETISKA STUDIER » Grunder i vård- och radiografiområdet » Social- och hälsovård i Finland

Social- och hälsovård i Finland

Utförandeplaner
Kod: RA14VR04
Namn: Social- och hälsovård i Finland
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 2    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Att den studerande efter godkänd kurs har grundläggande insikter i hälso- och socialvårdens verksamhetsområde. Är förtrogen med aktuell lagstiftning inom social- och hälsovården.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen