Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Utbildning inom turism » Praktik » Praktik » Praktik 3

Praktik 3

Utförandeplaner
Kod: TU10PR05
Namn: Praktik 3
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Se studiehelhetskompetenser
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: annat
Ansvarig utbildning: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen