Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Utbildning inom turism » Praktik » Praktik » Praktik 1

Praktik 1

Utförandeplaner
Kod: TU10PR04
Namn: Praktik 1
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 12    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Se studiehelhets kompetenser
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: annat
Ansvarig utbildning: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen