Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Utbildning inom turism » Yrkesstudier » International Tourism Development » Management of Intercultural Tourism Projects

Management of Intercultural Tourism Projects

Utförandeplaner
Kod: TU10IT03
Namn: Management of Intercultural Tourism Projects
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The Student
• becomes aware of different aspects of project management in an intercultural environment
• can benefit practically from the different ideas and approaches of planning and managing the work of cross-cultural teams and projects
• can take intercultural aspects into account in internal and external communication
• understands the importance of risk management and crisis management within international projects
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen