Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Utbildning inom turism » Yrkesstudier » International Tourism Development » Tourism Planning and Development 1

Tourism Planning and Development 1

Utförandeplaner
Kod: TU10IT04
Namn: Tourism Planning and Development 1
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The Student
- understands the concept and practice of tourism planning and development in both developed and developing countries
- is able to analyze the dynamics of interactions between the economic, socio-cultural, environmental and political impacts of travel and tourism on a local and global level
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen