Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Utbildning inom turism » Yrkesstudier » International Tourism Development » Introduktion till interkulturellt ledarskap

Introduktion till interkulturellt ledarskap

Utförandeplaner
Kod: UOÅ10IL01
Namn: Introduktion till interkulturellt ledarskap
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• förstår kulturskillnader och kan samarbeta med personer oberoende av bakgrund
• reflekterar över sin egen kulturidentitet och sina egna attityder
• känner till vad som är kännetecknande för ett mångkulturellt samhälle
• förstår effekterna av internationaliseringen och dess möjligheter inom det egna yrkesområdet
• förstår vad som krävs för ett gott ledarskap i mångkulturella miljöer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Turism
Anmärkningar: Kursen förverkligas på engelska ifall utbytesstuderande medverkar


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen