Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » TEORETISKA STUDIER » Grunder i vård- och radiografiområdet » Introduktion till klinisk radiografivetenskap och strålbehandling

Introduktion till klinisk radiografivetenskap och strålbehandling

Utförandeplaner
Kod: RA14VR01
Namn: Introduktion till klinisk radiografivetenskap och strålbehandling
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande känner till historiska rön gällande radiografi och strålbehandling. Har en inblick i de olika modaliteter inom diagnostisk radiografi och den terapeutiska radiografin. Har insikt i grundläggande begrepp inom radiografin och har grundläggande kunskap om röntgenskötarens yrke och radiografivetenskapen.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan delvis vara finsk- och/eller engelskspråkig.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen