Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » TEORETISKA STUDIER » Grunder i vård- och radiografiområdet

Grunder i vård- och radiografiområdet

Utförandeplaner
Kod: RA14VR
Namn: Grunder i vård- och radiografiområdet
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 12    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande har grundläggande insikter inom sitt egna specifika verksamhetsområdet radiografi och strålbehandling, i hälso- och socialvårdens verksamhetsområde och i det kliniska vårdarbetet. Har förmåga att tillämpa sina kunskaper och färdigheter inom grundvård och första hjälp. Tillämpar ergonomiskt arbetssätt.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil): 6650_1.dot
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen