Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » Grundstudier » Språk och introduktion till högskolestudier » Introduktion till högskolesstudier

Introduktion till högskolesstudier

Utförandeplaner
Kod: RA14IN01
Namn: Introduktion till högskolesstudier
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande känner sin egen högskola och sitt utbildningsprogram. Är förtrogen med de funktioner och verktyg som stöder studieprocessen.
Har förmåga att reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke. Studerande kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer. Har beredskap att söka och kritiskt värdera information och förmåga att arbeta med andra i grupper och team.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar: Innehåll
- Gemsam info med övriga program, 2sp
- Studiehandledning med grundläggande genomgång av egen läroplan, funktioner och verktyg som stöd i studieprocessen etc., 1sp


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen