Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » Grundstudier » Språk och introduktion till högskolestudier » Finska

Finska

Utförandeplaner
Kod: RA14FI01
Namn: Finska
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier. Kkan utrycka sig muntligt och skriftligt på finska i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Finska
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen