Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till röntgenskötare » Grundstudier » Språk och introduktion till högskolestudier

Språk och introduktion till högskolestudier

Utförandeplaner
Kod: RA14IN
Namn: Språk och introduktion till högskolestudier
SP totalt: 14
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 8    År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden är förtrogen med yrkeshögskoleväsendet och kan planera och ta ansvar för egna studier. Känner till Novias hållning i miljöfrågor och förstår betydelsen av miljöansvar och hållbar utveckling inom olika branscher utgående från många olika perspektiv. Kan söka och använda sig av olika slag av information och litteratur samt uttrycka sig ändamålsenligt och klart i olika situationer. Har utvecklat, berikat ordförrådet och språkkunskaperna så att de motsvarar de krav som yrkesverksamheten och fortsatta studier ställer.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till röntgenskötare
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen