Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Utbildning inom turism » Yrkesstudier » International Tourism Development

International Tourism Development

Utförandeplaner
Kod: TU10IT
Namn: International Tourism Development
SP totalt: 24
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 24    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: The Student
• understands the significance of internationalization, globalization and different cultures for services and their development
• can work in various international operating environments
• can develop international service environments and networks
• can make use of international information sources in the field of tourism
• understands the relationship between principles of sustainable development and global tourism
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen