Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Utbildning inom turism » Yrkesstudier » Regional och nationell turismutveckling » Regional turismutveckling

Regional turismutveckling

Utförandeplaner
Kod: TU10TU02
Namn: Regional turismutveckling
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grundstudier i turism eller motsvarande
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• har ett fördjupat kunnande i regionens turismnäring
• kan utveckla regionala styrkor och förbättra den regionala effektiviteten inom turismbranschen med hänsyn till hållbar utveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen