Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Utbildning inom turism » Yrkesstudier » Regional och nationell turismutveckling » Framtidsvisioner och proaktivitet

Framtidsvisioner och proaktivitet

Utförandeplaner
Kod: TU10TU03
Namn: Framtidsvisioner och proaktivitet
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grundstudier i turism eller motsvarande
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• kan lära sig tillsammans med andra och kan dela med sig av kunskapen inom olika expertgrupper
• kan ta initiativ och har förmågan att förutse förändringar och behov av dem
• kan i sin roll som sakkunnig och utvecklare av arbetslivet tillämpa värdegrunden för sin egen bransch, liksom också de yrkesetiska principerna inom den
• har en yrkesstolthet samt en förståelse av arbetets mål och betydelsen av arbetsetiken
• klarar av förändringar och förmår se och utnyttja olika inlärnings- och verksamhetsmöjligheter
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen