Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Utbildning inom turism » Yrkesstudier » Regional och nationell turismutveckling

Regional och nationell turismutveckling

Utförandeplaner
Kod: TU10TU
Namn: Regional och nationell turismutveckling
SP totalt: 24
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 24    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grundstudier i turism eller motsvarande
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
• kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt
• kan utnyttja den regionala och nationella kulturens särdrag vid utvecklingen av turismen
• kan utveckla regionala styrkor och förbättra den regionala effektiviteten inom turismbranschen med hänsyn till hållbar utveckling
• kan utveckla servicemiljön och –nätverken som hänför sig till nöjesturism eller arbetsbunden turism
• kan ta initiativ och har förmågan att förutse förändringar och behov av dem
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen