Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Utbildning inom turism » Yrkesstudier » Serviceledning inom turism » Ansvarsfullt ledarskap

Ansvarsfullt ledarskap

Utförandeplaner
Kod: TU10SL03
Namn: Ansvarsfullt ledarskap
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grundstudier i turism eller motsvarande
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• har beredskap att leda arbete
• kan organisera arbetsgemenskapens verksamhet samt utnyttja individernas, teamens och gemenskapernas kompetens på ett hållbart sätt
• kan ta ansvar över sitt ledarskap och handla enligt överenskomna principer
• kan befrämja välbefinnande i arbetsgemenskaper
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen