Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Utbildning inom turism » Yrkesstudier » Serviceledning inom turism » Serviceföretagets strategiska planering 1

Serviceföretagets strategiska planering 1

Utförandeplaner
Kod: TU10SL04
Namn: Serviceföretagets strategiska planering 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grundstudier i turism eller motsvarande
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- känner till och förstår ett serviceföretags strategier
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen