Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Utbildning inom turism » Yrkesstudier » Serviceledning inom turism » Arbetslivsjuridik

Arbetslivsjuridik

Utförandeplaner
Kod: UOÅ10AJ01
Namn: Arbetslivsjuridik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grundstudier i turism eller motsvarande
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
• känner till vilka samhälleliga påverkningsmöjligheter som
finns och som kan utveckla den egna branschen
• känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i
en arbetsgemenskap
• känner till och kan tillämpa lagar inom arbetslivet
• känner till huvudprinciperna för organisationernas
verksamhet och ledning och har beredskap för att leda
arbete
• känner till de samhälleliga och ekonomiska kopplingarna
inom organisationer som är verksamma i den egna
branschen
• kan utvärdera arbetsgemenskapens verksamhet samt
planera, organisera och utveckla verksamheten i arbetslivets
föränderliga situationer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen